Osoba przystępująca do egzaminu musi okazać jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość tj. dowód osobisty, kartę pobytu, paszport. Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów.

Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym.

Więcej o: Egzamin teoretyczny

Z dniem 19 stycznia 2013r. weszło w życie Rozporządzenie  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2013 roku, poz. 78).

Więcej o: Opłaty za egzamin praktyczny

Posiadając prawo jazdy kat. AM możesz kierować:

•  motorowerem (o pojemności skokowej silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4kW; prędkość maksymalna pojazdu do 45 km/h),
•  czterokołowcem lekkim – (masa własna pojazdu  do 350kg, a prędkość maksymalna do 45 km/h - np. mały quad).

Więcej o: Kategoria AM prawa jazdy

ikona BPosiadając prawo jazdy kategorii B możesz kierować:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla);

Więcej o: Kategoria B prawa jazdy

kat. CPosiadając prawo jazdy kategorii C możesz kierować:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg, z wyjątkiem autobusu,
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

Więcej o: Kategoria C prawa jazdy

autobusPosiadając prawo jazdy kategorii D możesz kierować:

 
•  autobusem,
•  ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
•  zespołem pojazdów, składającym się z jednego z pojazdów wymienionych powyżej i przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg)

Więcej o: Kategoria D prawa jazdy

Zestawienie zdawalności w WORD
MORD Nowy Sącz
Data od 2015-07-01 do 2015-12-31
Pierwsze podejście
Lokalizacje: MORD Nowy Sącz, MORD Nowy Sącz O/T Nowy Targ
POZ. Kategoria TEORETYCZNE PRAKTYCZNE
OGÓŁEM POZYTYWNE NEGATYWNE NIEPRZYSTĄP. OGÓŁEM POZYTYWNE NEGATYWNE NIEPRZYSTĄP.
OGÓŁEM % OGÓŁEM % OGÓŁEM % OG. % PLAC MIASTO SUMA PLAC % MIASTO % SUMA % OGÓŁ. %
1 B 8766 4395 51,65% 4114 48,35% 257 2,93% 7610 2790 37,13% 1793 2931 4724 23,86% 39,01% 62,87% 96 1%
2 B1 54 21 40,38% 31 59,62% 2 3,7% 38 26 76,47% 1 7 8 2,94% 20,59% 23,53% 4 11%
3 A 215 113 56,78% 86 43,22% 16 7,44% 233 95 49,74% 84 12 96 43,98% 6,28% 50,26% 42 18%
4 A1 32 10 37,04% 17 62,96% 5 15,62% 28 9 40,91% 7 6 13 31,82% 27,27% 59,09% 6 21%
5 A2 107 56 52,83% 50 47,17% 1 0,93% 104 55 61,8% 28 6 34 31,46% 6,74% 38,2% 15 14%
6 AM 83 28 35,9% 50 64,1% 5 6,02% 80 26 46,43% 22 8 30 39,29% 14,29% 53,57% 24 30%
7 B+E 0 0 0% 0 0% 0 0% 131 76 59,38% 32 20 52 25% 15,62% 40,62% 3 2%
8 B96 0 0 0% 0 0% 0 0% 3 0 0% 1 1 2 50% 50% 100% 1 33%
9 C 411 130 33,68% 256 66,32% 25 6,08% 333 138 42,59% 141 45 186 43,52% 13,89% 57,41% 9 3%
10 C+E 0 0 0% 0 0% 0 0% 286 106 38,27% 151 20 171 54,51% 7,22% 61,73% 9 3%
11 D 96 41 45,05% 50 54,95% 5 5,21% 81 37 46,25% 33 10 43 41,25% 12,5% 53,75% 1 1%
12 T 31 13 41,94% 18 58,06% 0 0% 17 8 50% 6 2 8 37,5% 12,5% 50% 1 6%
SUMA 9795 4807 50,71% 4672 49,29% 316 3,23% 8944 3366 38,54% 2299 3068 5367 26,33% 35,13% 61,46% 211 2%