Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. 29 listopada 10 oraz oddział terenowy w Nowym Targu przypomina, że osoby zainteresowane zapisami na egzamin państwowy sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami  oraz kierujących pojazdami mogą zapisywać się same lub przez pełnomocników .

W związku z powyższym i zgodnie z treścią art.1 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r o opłacie skarbowej / t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 783  ze zmianami / - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej, podlega opłacie skarbowej.

W przypadku jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu – to w takiej sytuacji zgodnie z w/w ustawą nie trzeba dokonywać opłaty skarbowej .

Informuje się , że w przypadku braku dowodu uiszczenia opłaty skarbowej  to zgodnie z art. 11 ust 1 przywołanej  ustawy  MORD ma obowiązek prawny  przesłać informację o nieziszczeniu opłaty skarbowej do Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Opłatę skarbową od pełnomocnictwa  należy uiścić w Urzędzie Miasta Nowego Sącza lub Nowego Targu, gotówką w kasie lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta.


Opłatę skarbową można uiścić również w kasie Urzędu Skarbowego w godzinach pracy kasy.

Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

 

ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz:

Opłata Skarbowa

33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

Urzędu Miasta w Nowym Targu
ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ

 

Bank PEKAO S.A. Oddział w Nowym Targu

Opłata Skarbowa

68 1240 1574 1111 0000 0789 7564

                                           

Opłata wynosi 17 zł , a w tytule należy wpisać ;

Tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w sprawie ….................................................................

 

Do pobrania:

Pełnomocnictwo Nowy Sącz

Pełnomocnictwo Nowy Targ

MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU ZAPRASZA  na 3–dniowe WARSZTATY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA EGZAMINATORÓW NIEZATRUDNIONYCH W MORD NOWY SĄCZ

W związku z treścią § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. (Dz.U. z 2016 r. poz. 232)   - w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego z siedzibą w Nowym Sączu obowiązują następujące zasady z rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu:

 

Chcesz bezpiecznie dojechać do celu? Przyjedź do firmy Wikar 5 sierpnia 2016r w godz. od 7.00 do 15.00 do stacji kontroli pojazdów w Nowym Sączu ul. Węgierska 158 i sprawdź bezpłatnie swój samochód.

W dniu 8 lipca 2013r. weszła w życie zmiana Ustawy o kierujacych pojazdami co spowodowało rozpoczęcie działań dotyczących zorganizowania przeprowadzenia egzaminów państwowych w mieście Nowy Targ.