ikona BPosiadając prawo jazdy kategorii B możesz kierować:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla);
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego wymienionego powyżej oraz z przyczepy lekkiej (czyli takiej, której masa całkowita nie przekracza 750 kg);
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego wymienionego powyżej oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 t:
  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1kW/kg pod warunkiem, że posiadasz prawo jazdy kat B od co najmniej 3 lat;
  • motorowerem (o pojemności skokowej silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4kW i prędkość maksymalnej pojazdu do 45 km/h);
  • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg i prędkość maksymalna pojazdu do 45 km/h).
 
Aby uzyskać  prawo jazdy kat. B musisz:
  1. mieć odpowiedni wiek tj. ukończone co najmniej 18 lat,
  2. ukończyć szkolenie,
  3. zdać egzamin państwowy.
Kroki do uzyskania prawa jazdy kategorii B:
 
1) orzeczenie lekarskie
Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.
W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.
 
2) fotografia
Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy.
 
3) Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)
Udaj się z rodzicem lub opiekunem (jeżeli nie masz  ukończonych 18 lat) do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek o wydanie PKK  i dołącz orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.
 
4) szkolenie - masz dwie możliwości:
 
A. Zapisz się na kurs teoretyczny i praktyczny do szkoły jazdy. W tym celu:
- Idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs. Weź ze sobą numer PKK.
- Weź udział w kursie teoretycznym, a następnie praktycznym.
- Zapisz się na egzamin teoretyczny w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego (MORD).
  Weź ze sobą numer PKK.
- Gdy zdasz egzamin teoretyczny, zapisz się na egzamin praktyczny w MORD.
 
B. Samodzielnie przygotuj się do egzaminu teoretycznego i weź udział tylko w kursie praktycznym. W tym celu:
 -  Zapisz się na egzamin teoretyczny w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego (MORD). Weź ze sobą numer PKK.
 -  Gdy zdasz egzamin teoretyczny w MORD, idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs
    praktyczny. Weź ze sobą numer PKK.
 -  Weź udział w kursie praktycznym.
 -  Zapisz się na egzamin praktyczny w MORD. Weź ze sobą numer PKK.
 
5) egzamin państwowy
Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminowania (MORD) i ustal termin egzaminu.
Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ewentualnie paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.
Po zdaniu  egzaminu teoretycznego i praktycznego, MORD zaktualizuje Twój PKK o informacje o wyniku egzaminu.
 
6) odbiór prawa jazdy - Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
 
Do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat. B wykorzystywane są pojazdy Mitsubishi Colt oraz Suzuki Baleno. Do pobrania wyciąg ze świadectwa homologacji Mitsubishi Colt oraz Suzuki Baleno.