Harmonogram czasowy Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 24.04.2017 r. /poniedziałek/

 8:30 Zgłoszenia uczestników Turnieju

 9:00 Powitanie uczestników Turnieju i odprawa uczestników turnieju

 

Godzina

Podstawówka

Gimnazjum

9:15

Test

Wyniki testu

Jazda rowerem po torze sprawnościowym drużyny 1-10*

I pomoc przedmedyczna

drużyny 11-20*

11:00

Jazda rowerem po torze sprawnościowym

drużyny 1-12*

I pomoc przedmedyczna

drużyny 13-24*

Test

Wyniki testu

 

14:00** Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród.

Miejsce turnieju:

Zespół Szkół Samochodowych im. T.Tańskiego w Nowym Sączu, ul. Rejtana 18

Dokumenty niezbędne do okazania podczas turnieju:

  1. karta rowerowa /gimnazjum – także karta motorowerowa lub prawo jazdy kat. AM,/
  2. legitymacja szkolna,
  3. pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Turnieju,
  4. zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.

* - ostateczny podział drużyn zostanie ogłoszony po zamknięciu listy zgłoszonych szkół

** - godzina zakończenia jest orientacyjna, może ulec zmianie.

 

Do pobrania: karta zgłoszenia na turniej