Wraz z nadchodzącą wiosną Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu rozpoczął cykliczne działania mające na celu popularyzację bezpieczeństwa na drodze wszystkich jego uczestników – szczególnie najmłodszych. Wspólnie z Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu oraz Gminą Łabowa zorganizowano dwudniowe warsztaty dla uczniów Szkół Podstawowych z Łabowej i Nowej Wsi w ramach akcji "Bezpieczna Łabowa".

Głównym celem akcji było przede wszystkim przypomnienie zasad poruszania się w ruchu drogowym i podniesienie bezpieczeństwa dzieci. Dzieci i młodzież z klas I-VIII miały okazję zapoznać się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze dzięki udostępnionemu przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego mobilnemu miasteczku ruchu drogowego, na którym można było poćwiczyć jazdę na rowerze w warunkach zbliżonych do rzeczywistego ruchu drogowego. Ponadto dla najmłodszych dzieci przygotowano prezentację o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i obowiązkowym wyposażeniu roweru i rowerzysty.