Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dzięki ogromnemu zaangażowaniu swoich członków, bardzo aktywnie pracuje nad poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w Małopolsce. Regularnie odbywają się posiedzenia pod przewodnictwem Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki i rozwiązywane są bieżące problemy zgodnie z Narodowym Programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Krajowa Rada BRD →Bezpieczny człowiek, →Bezpieczne drogi, →Bezpieczna prędkość, →Bezpieczny pojazd, →Ratownictwo i opieka powypadkowa pod kątem Małopolski.

 

Podejmowane są konkretne działania, które będą Państwu szerzej regularnie prezentowane od sierpnia. A już teraz prezentujemy pierwszy z serii spotów #dorosnacdobezpieczenstwa poświęconych edukacji w ruchu drogowym. Zaczynamy od najmłodszych użytkowników ruchu – narażeni są oni na utratę życia bądź zdrowia przede wszystkim z powodu błędów dorosłych. Dlatego #nawszystkoprzyjdzieczas adresowany jest właśnie do rodziców, którzy bardzo często nie tylko zachęcają dzieci do zbyt wczesnego korzystania z pojazdów (nie zdając sobie sprawy z ograniczeń dzieci), ale nie przekazują odpowiedniej wiedzy ani przygotowania do tego jak w bezpieczny sposób ich używać. Ogromne podziękowania dla wszystkich wolontariuszy realizujących ten projekt, w szczególności Osp Czernichów, Ochotnicza Straż Pożarna Czernichów - KSRG Agnieszka Urbańczyk za udział i pomoc w przygotowaniu spotu!