Stosownie do postanowień § 17 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. poz. 232 z późn. zm. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu informuje, iż z dniem 14 marca 2018r. wznawia egzaminy praktyczne na kat. AM, A1, A2, A.