Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu ul. 29 Listopada 10 prowadzi zapisy na warsztaty "Rola ręki w obszarze samoobsługi, nauce i zabawie - warsztaty"

 

Szkolenie ma na celu:

  1. Zwrócenie  uwagi nauczycieli i wychowawców  na  bardzo charakterystyczne ustawianie się dziecka podczas pisania, rysowania, wycinania oraz sposób trzymania narzędzia pisarskiego przez dzieci.
  2. Omówienie rozwoju sprawności rąk i umiejętności grafomotorycznych.
  3. Omówienie wpływu zaburzeń integracji sensorycznej na sprawność ręki.
  4. Przykładowe ćwiczenia do wykorzystania w pracy z dziećmi - warsztaty.

 

Szkolenie trwa  3 godziny zegarowe – /4 jednostki edukacyjne/ grupa maksymalnie 15 osób

Beneficjenci szkolenia: nauczyciele i wychowawcy przedszkoli oraz  szkół podstawowych kl. 0 – 4.

Prowadzący: mgr Barbara Jurowicz, oligofrenopedagog, terapeuta wyższych funkcji słuchowych metodą Neuroflow i metodą Johansena IAS, terapeuta ręki, trener grafomotoryki.

Kontakt pod nr telefonu: 601-618-355