SZKOLENIE OTWARTE DLA KAŻDEJ OSOBY ZAINTERESOWANEJ

 

 1. Istota stresu - jak powstaje reakcja stresowa, kiedy staje się zagrożeniem i jakie mogą być tego konsekwencje
 2. Reakcje na stres: myśli /ciało/emocje

TEMAT SZKOLENIA: ZŁOŚĆ U DZIECI

CELE SZKOLENIA:

 • rozwijanie wiedzy i kompetencji praktycznych dotyczących właściwego i skutecznego reagowania w sytuacji napadu złości,
 • poszerzanie perspektywy w aspekcie rozumienia przyczyn wyrażanych przez dzieci emocji,
 • identyfikowanie czynników wyzwalających trudne emocje i ich ekspresję,
 • uświadomienie istoty profilaktyki i edukacji wyrażania złości w sposób społecznie akceptowany.

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji w sprawie  kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143)

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.2006 nr 235 poz. 1701),
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury  w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (t.j.  Dz.U. 2017,  poz. 151)

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U.  z 2018 r. poz. 169 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 619)
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 683 z późn. zm.).