ROZWIJANIE INTELIGENCJI WIELORAKICH

Czas trwanie – 8 godzin

Program warsztatów:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu informuje, że prowadzi zapisy na szkolenie dla nauczycieli uprawniające do sprawdzania umiejętności osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej. Termin szkolenia 23 październik 2019 r. godz. 8.00. Zapisy pod nr tel. 18 449 08 99. Zapraszamy.

Szkolenie "BHP w podmiotach leczniczych" kierowane jest do pracodawców i osób kierujących zespołami pracowników.

Program szkolenia

1)  Zasady funkcjonowania  podmiotów leczniczych, wynikające z ustawy o działalności leczniczej.

2) Zawieranie umów cywilnoprawnych przez podmioty lecznicze (tj.: przedsiębiorców, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe) na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w świetle ustawy o działalności leczniczej.

PODSTAWA PRAWNA:

Na podstawie art.41 ust 4 oraz 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013r. poz. 512 ) Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu organizuje szkolenie i egzamin dla osób chcących uzyskać kartę rowerową.