Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu zaprasza na szkolenia:

 1. Nowelizacja Statutu Szkoły / Placówki z uwzględnieniem najnowszych zmian w  prawie, które odbędzie się 13 lutego 2017 r. w Ośrodku MORD.
 2. Wynagrodzenia w oświacie nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami, praktyczne aspekty obliczania wynagrodzeń wynikających z Karty Nauczyciela i innych  przepisów".

Przybliżony czas realizacji szkolenia to miesiąc marzec.

Tematyka warsztatów:

 1. Zmiany dotyczące terminu potwierdzenia umowy o pracę od 01.09.2016r.

SZKOLENIE OTWARTE DLA KAŻDEJ OSOBY ZAINTERESOWANEJ

 

 1. Istota stresu - jak powstaje reakcja stresowa, kiedy staje się zagrożeniem i jakie mogą być tego konsekwencje
 2. Reakcje na stres: myśli /ciało/emocje
 3. Równowaga na co dzień -efektywna organizacja pracy pozwalająca uniknąć oświadczenia szkodliwego stresu w trakcie realizacji zawodowych zadań
 4. Techniki redukowania reakcji stresowej - wpływ vs działanie
 5. Metody długofalowego radzenia sobie ze stresem- trening mindfulnes
 6. Trening wizualizacji
 7. Ćwiczenia relaksacyjne

Liczba godzin : 8 zegarowych

Dokumenty:     Certyfikat ukończenia szkolenia

Zapraszam do współpracy.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 601618355

PODSTAWA PRAWNA:


Na podstawie art.41 ust 4 oraz 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn.zm.) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013r. poz. 512 ) Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu organizuje szkolenie i egzamin dla osób chcących uzyskać kartę rowerową.

OPIS:

Celem szkolenia jest nabycie uprawnień do prowadzenia roweru przez kandydata niebędącego uczniem szkoły podstawowej. Wiek minimalny pozwalający na kierowanie rowerem wynosi 10 lat.


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA:

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przedłożenie na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem zajęć poniższych dokumentów:

 • wniosku o przyjęcie na szkolenie / do pobrania/;
 • czytelnej kserokopii ważnego dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji szkolnej ( nie dotyczy szkoły podstawowej)
 • 1 fotografii o wymiarach: 45 mm x 35 mm
 • dowód wpłaty

CZAS TRWANIA  I ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania zajęć teoretycznych wynosi 6 godzin, w tym co najmniej 1 godzina zajęć z zakresu umiejętności udzielania i zachowania podczas udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych + 2 godziny zajęć praktycznych.

Termin egzaminu przeprowadza się w okresie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

KOSZT  UDZIAŁU W SZKOLENIU ORAZ  EGZAMINIE:    50 zł od osoby.

PROGRAM SZKOLENIA:

 

ZAGADNIENIA

Bezpieczeństwo pieszych

Rowerzysta na drodze publicznej

Bezpieczeństwo rowerzysty

Konserwacja i obsługa roweru

Technika jazdy rowerem

Hierarchia ważności norm, znaków i sygnałów drogowych oraz poleceń dawanych przez osobę kierującą ruchem

Zasady obowiązujące rowerzystów w ruchu drogowym; śluza rowerowa

Kultura na drodze

Manewry

Zagrożenia w ruchu drogowym

Znaki i sygnały drogowe, w szczególności dotyczące rowerzystów

Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach

Sygnały wysyłane przez różne pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym

Bezpieczna prędkość

Wycieczki rowerowe

Postępowanie w razie wypadku

Zachowanie rowerzysty na drodze dla rowerów

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU:

Szkolenia organizowane są w miarę potrzeb po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

WYDANE KARTY ROWEROWEJ:

Po uzyskaniu przez osobę szkoloną pozytywnego egzaminu z części teoretycznej i praktycznej Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu w ciągu 3 dni roboczych wydaje nieodpłatnie kartę rowerową, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013r. poz. 512 )

SPOSÓB WPŁATY:

Wpłatę za kurs można dokonać w kasie Ośrodka, na poczcie, w banku lub przelewem na poniższy rachunek:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sącz, ul. 29 Listopada 10, 33-300 Nowy Sącz; Bank Pekao S.A. 92 1240 4748 1111 0010 6568 8947

ZAPISY:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie czytelnie wypełnionego wniosku /do pobrania/ na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem pod nr 18) 449 08 81. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18) 449 08 99 lub 18) 449 08 82.

Do pobrania Wniosek o zapis na kurs.

TEMAT SZKOLENIA: ZŁOŚĆ U DZIECI

CELE SZKOLENIA:

 • rozwijanie wiedzy i kompetencji praktycznych dotyczących właściwego i skutecznego reagowania w sytuacji napadu złości,
 • poszerzanie perspektywy w aspekcie rozumienia przyczyn wyrażanych przez dzieci emocji,
 • identyfikowanie czynników wyzwalających trudne emocje i ich ekspresję,
 • uświadomienie istoty profilaktyki i edukacji wyrażania złości w sposób społecznie akceptowany.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Rola emocji w życiu człowieka.
 2. Złość w perspektywie biologicznej i społeczno – rozwojowej.
 3. Przyczyny i oblicza złości.
 4. Praca nad emocjami – oswajanie złości.
 5. Model ABC wybuchu złości.
 6. Zapobieganie oraz reagowanie w sytuacji napadu złości.
 7. Techniki wspierające dziecko w wyrażaniu złości w sposób społecznie akceptowany.
 8. Skutki niewłaściwej reakcji dorosłego na ataki złości i gniewu dziecka.
 9. Istota profilaktyki oraz wspierania rozwoju inteligencji emocjonalnej.
 10. Przykłady metod i ćwiczeń pomagających zapanować nad złością.

FORMA SZKOLENIA: wykładowo-warsztatowa uwzględniająca między innymi pracę w grupach, burzę mózgów, dyskusję dydaktyczną, stosowanie metafory, ćwiczenie coachingowe i rozwijające twórcze myślenie.

 

Zbieramy zapisy na następne szkolenie "Złość u dzieci" dla rodziców dzieci z przedszkoli oraz klas  0-3.