Marek Pławiak – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu  odebrał dzisiaj Betlejemskie Światło Pokoju. Przekazali je harcerze  - członkowie drużyny „Sądeckie Orły". Pan Dyrektor wraz ze swoim zastępcą podziękował harcerzom za pielęgnowanie tak pięknej  inicjatywy i ich poświęcenie zwłaszcza w tak trudnych, pandemicznych czasach.