Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania samochodami osobowymi, owszem jak najbardziej! Jednak to nie wszystko! Wielu z nas nie zdaje sobie nawet sprawy, do czego jeszcze uprawnia kategoria B i jak wielkie daje możliwości! Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej uprawnieniom, jakie daje kat. B.

 zdjęcie prawo jazdy

Obecnie posiadacz kategorii "B"  może kierować :

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla i autobusu);
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750 kg DMC);
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg, a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym
  z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc), (tylko na terytorium RP);
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM:
  • Motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu, lub trójkołowy zaopatrzony  silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.
  • Czterokołowcem  lekkim,  rozumianym  jako  czterokołowiec,  którego  masa młasna nie przekracza 350 kg i  konstrukcja  ogranicza  prędkość  jazdy  do  45  km/h;
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba ma  prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, (tylko na terytorium RP).


Ministerstwo Infrastruktury chce zaproponować zmianę w Ustawie o Transporcie Drogowym, która rozszerzy prawa posiadaczy kategorii B. Chodzi o zapis, który mówi, jakie pojazdy będzie można prowadzić.    Otóż posiadacz kategorii "B" będzie mógł prowadzić pojazd samochodowy zasilany paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5, Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym, a informacja o tym będzie odnotowana w dowodzie rejestracyjnym. Nowe prawo przysługiwałoby zatem kierowcom posiadającym prawo jazdy od co najmniej dwóch lat. Wymagane jest także, aby pojazd był zasilany paliwami alternatywnymi. Mowa  więc m.in. o energii elektrycznej, wodorze czy gazie ziemnym.
Szerokiej drogi W.K.

Źródło:
Anna Rychlewicz - "Czym można jeździć z kategorią "B".
Mariusz Michalak - Nowe uprawienia dla posiadaczy kategorii "B".
Moto.pl Wiadomości motoryzacyjne - Prawo jazdy kat. "B" będą nowe uprawnienia.