W ostatnim czasie hulajnogi elektryczne zyskały wielu entuzjastów. To bardzo szybki i może sprawny sposób poruszania się po mieście, niemniej bardzo niebezpieczny tak dla prowadzącego jak i osób będących w polu rażenia tego "wozidełka". Korzystający z tych urządzeń muszą pamiętać, że nie są zwolnieni z przestrzegania przepisów ruchu drogowego, które nareszcie precyzyjnie określają zasady poruszania się nimi.

Na początek definicja:
Hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.


Co to oznacza?

 • Z hulajnogi korzysta jedynie prowadzący ją człowiek, któremu nie wolno przewozić pasażerów, ładunków i zwierząt.
 • Urządzenie z siedzeniem w myśl przepisów nie jest hulajnogą a co za tym idzie nie stosuje się do niego przepisów takich jak do hulajnóg.

foto: google.pl

 

Takie pojazdy w zależności od mocy silnika, masy własnej oraz stosunku masy własnej do mocy mogą być uważane za motorowery bądź nawet za motocykle. Ma to związek z unijnym rozporządzeniem o homologacji, zgodnie, z którym pojazdów bez siodełka nie trzeba homologować.

Niezbędne uprawnienia:

 • Osoby w wieku od 10 do 18 roku życia, wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T;
 • Od osób, które ukończyły 18 lat, nie wymaga się uprawnień;
 • Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się urządzeniem transportu osobistego jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany:

 • korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;
 • korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h;
 • sygnalizować kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;
 • zachować bezpieczny odstęp, nie mniejszy niż 1 metr przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego (rower, wózek rowerowy, motorower, motocykl, hulajnoga elektryczna, UTO (Urządzenie Transportu Osobistego); UWR Urządzenie Wspomagające Ruch np. wrotki, rolki; hulajnoga zwykła, kolumna pieszych);
 • W przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący może wyjątkowo korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h z zachowaniem następujących zasad:
  • jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego;
  • zachować szczególną ostrożność;
  • ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać ruchu pieszemu.

Przepisy zabraniają:

 • kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;
 • przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów;
 • ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów;
 • czepiania się pojazdów;
 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;
 • ciągnięcia za pojazdem kierującego UTO, osoby poruszającej się przy użyciu UWR, osoby na sankach lub innymi podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku.


Hulajnoga elektryczna: parkowanie
Dopuszcza się postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca,

foto: google.pl

jak najbardziej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 metra.

Źródła: