Przy dokonywaniu opłaty za egzamin przelewem (internetowo lub w okienku kasowym) prosimy w tytule płatności dopisywać nr PESEL kandydata na egzamin.