Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23.03.2021 r. wznawiamy zapisy na egzaminy praktyczne kat A,A1,A2,AM. Egzaminy przeprowadzane będą od dnia 12.04.2021 r.

motocykl

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące wznowienia egzaminowania na kategorię A, A1, A2, AM informujemy, iż planujemy wznowić egzaminowanie z dniem 01.04.2021 r. O rozpoczęciu zapisów na egzaminy będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu informuje, iż od dnia 16.03.2020r. prowadzi zapisy na egzamin praktyczny kategorii AM, A1, A2, A.

Stosownie do postanowień § 17 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. poz. 232 z późn. zm. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu informuje, iż z dniem 14 marca 2018r. wznawia egzaminy praktyczne na kat. AM, A1, A2, A.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, z dniem 05 kwietnia 2016r. wznawia egzaminy praktyczne na kat. AM, A1, A2, A

Posiadając prawo jazdy kategorii A2 możesz kierować:

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg (przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla);
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW;
  • motorowerem (o pojemności silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4kW i prędkości maksymalnej pojazdu do 45 km/h);
  • czterokołowcem lekkim (o masie własnej do 350kg i prędkości maksymalnej pojazdu do 45 km/h).