Posiadając prawo jazdy kategorii A1 możesz kierować:

  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1kW/kg;
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW;
  • motorowerem (o pojemności skokowej silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4kW i prędkości  maksymalnej pojazdu do 45 km/h);
  • czterokołowcem lekkim (o masie własnej do 350kg i prędkości maksymalnej pojazdu do 45 km/h).

Posiadając prawo jazdy kategorii A możesz kierować:

•  motocyklem (również z bocznym wózkiem);
•  motorowerem (o pojemności skokowej silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4 kW i prędkości  maksymalnej pojazdu do  45 km/h);
•  czterokołowcem lekkim (o masie własnej do 350kg i prędkości maksymalnej pojazdu do 45 km/h).

Posiadając prawo jazdy kat. AM możesz kierować:

•  motorowerem (o pojemności skokowej silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4kW; prędkość maksymalna pojazdu do 45 km/h),
•  czterokołowcem lekkim – (masa własna pojazdu  do 350kg, a prędkość maksymalna do 45 km/h - np. mały quad).