Informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 679), obowiązek używania maseczek ochronnych na terenie Ośrodka został czasowo zniesiony z dniem 30.03.2022


Obowiązek ten może zostać w każdym czasie przywrócony w przypadku niekorzystnej zmiany sytuacji epidemicznej w Polsce oraz w ślad za odpowiednimi rozporządzeniami władz państwowych. Jednocześnie Dyrektor MORD w Nowym Sączu ze względów epidemicznych oraz w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Ośrodka oraz kandydatów na kierowców zaleca, aby podczas egzaminów na prawo jazdy osoby egzaminowane korzystały z maseczek ochronnych.