Dnia 7 września 2021r został przyjęty nowy regulamin szkoleń.

Zmienia się Zarządzenie Dyrektora MORD w Nowym Sączu nr 27/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu w okresie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z istniejącym stanem epidemii COVID-19, w ten sposób, że:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób egzaminowanych i pracowników MORD publikujemy nowe informacje w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa obowiązujących pracowników Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu oraz zasad organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu w okresie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z istniejącym stanem epidemii COVID-19.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, zwany dalej „MORD”, w zakresie realizowanych w formie stacjonarnej szkoleń i innych podobnych wydarzeń stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Niezależnie od powyższego MORD stosuje poniższe zasady bezpieczeństwa: