Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu zaprasza na kurs dla kierowników wycieczek szkolnych dla nauczycieli.

Ramowy program szkolenia:

 

  1. Przepisy prawne dotyczące zasad organizacji wycieczek – rodzaje wycieczek i imprez turystyczno – krajoznawczych z uwzględnieniem metodyki organizacji i prowadzenia.
  2. Elementy programowania wycieczek – krajowych i zagranicznych ( dokumentacja – karta wycieczki).
  3. Kadra pedagogiczna – kierownik, opiekunowie, rola rodziców, odpowiedzialność, zakres zadań.
  4. Wymogi w zakresie – ubioru, wyposażenia, apteczka uczestników, regulamin uczestnictwa.
  5. Stan techniczny środków transportu ( autokary, rowery, sprzęt pływający).
  6. Bezpieczeństwo w górach, terenach leśnych, drogach, kąpieliskach.
  7. Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas przejazdu: autokarem, pociągiem, rowerami, w trakcie kuligów, poruszanie się podczas zwiedzania, czas wolny.
  8. Postępowanie podczas wypadku nauczyciela, opiekunów. Ustalenie okoliczności oraz przyczyn. Ubezpieczenia uczestników wycieczek szkolnych.

Zapisy pod nr telefonu 601618355.