PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2006 r., Nr 235, poz.1701),
 • Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 43, poz. 246 z 2010 r.)
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (t.j.  Dz.U. 2017,  poz. 151)

OPIS:

Zmiana ustawy o transporcie drogowym z 2006 r. wprowadziła obowiązek kształcenia kierowców wykonujących przewozy drogowe. Dotyczy to osób prowadzących pojazdy kategorii C1, C1 + E, C, C + E oraz D1, D1 + E, D, D + E. Wprowadzenie nowych przepisów podzieliło kierowców na „starych” i „nowych”. Przynależność do jednej lub drugiej kategorii wyznacza data uzyskania uprawnień. Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E po 10 września 2008 oraz kategorii C1, C1 + E, C lub C + E po 10 września 2009 r., chcąc wykonywać zawód kierowcy, muszą wcześniej przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej. Bez niej nie mogą wykonywać pracy kierowcy zawodowego.

W ramach kwalifikacji wstępnej wyróżniamy 8 typów szkoleń:

kwalifikacja wstępna/kwalifikacja wstępna uzupełniająca/kwalifikacja wstępna przyspieszona/kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy C, C + E, C1 i C1 + E oraz kwalifikacja wstępna/kwalifikacja wstępna uzupełniająca/kwalifikacja wstępna przyspieszona /kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy D, D + E, D1 i D1 + E.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA:

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba:

 • która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
  • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt, lub
 • niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Kurs jest przeznaczony dla kierowców chcących podjąć pracę na stanowisku kierowcy, którzy:

 • uzyskali kategorię D1, D1+E, D lub D+E po 10 września 2008 roku
 • uzyskali kategorię C1, C1+E, C lub C+E po 10 września 2009 roku

Kwalifikacja wstępna przyspieszona przeznaczona jest dla kierowców j.w., którzy ponadto ukończyli:

 • 21 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C+E,
 • 23 lata - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E

CZAS TRWANIA  I ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Kwalifikacja wstępna obejmuje 280 godzin zajęć

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca obejmuje 70 godzin zajęć

Kwalifikacja wstępna przyspieszona obejmuje 140 godzin zajęć 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona  obejmuje 35 godzin zajęć 


Zajęcia w zakresie kwalifikacji wstępnej / kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmują:

 • zajęcia teoretyczne
 • zajęcia praktyczne - jazda w ruchu drogowym
 • zajęcia praktyczne - jazda w warunkach specjalnych 


KOSZT  SZKOLENIA

Kwalifikacja wstępna: 4.500 zł

Kwalifikacja wstępna przyspieszona: 2.300 zł

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca: 1.500 zł

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona: 900 zł

PROGRAM SZKOLENIA:

patrz Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (t.j.  Dz.U. 2014,  poz. 1005)

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU:

Szkolenia organizowane są w miarę potrzeb po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

WYDANE ZAŚWIADCZENIE NA ZAKOŃCZENIE KURSU:

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są przystąpić do testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego przez trzyosobową komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Małopolskiego. Osobie szkolonej , która uzyska pozytywny wynik testu, Urząd Wojewódzki  wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu.

SPOSÓB WPŁATY:

Wpłatę za kurs można dokonać  na poczcie, w banku lub przelewem na poniższy rachunek:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sącz  ul. 29 Listopada 10, 33-300 Nowy Sącz; PKO Bank Polski S.A.

69 1020 2892 0000 5202 0786 6785

ZAPISY:

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia do do pobrania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem pod nr 18) 449 08 81. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18) 449 08 99.