L.p

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia netto

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Uwagi

1.

Paliwo

Dostawa

Przetarg nieogranicz.

160.000,00 zł

w tym Nowy Targ -24.000,00 zł.

I kw. 2017 r.