Do pobrania protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty pod adresem:

https://www.mord.pl/phocadownload/Przetargi/Protokolzwyborusam2023.pdf