Posiadając prawo jazdy kategorii B+E możesz kierować:

•  pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3500 kg,  (z wyjątkiem autobusu i motocykla),
•  pojazdem samochodowym wymienionym powyżej wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
•  zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7000 kg, składającym się z pojazdu samochodowego wymienionego powyżej (z wyjątkiem autobusu i motocykla) i przyczepy innej niż lekka (tj. o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3500 kg),
•  motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maksymalna pojazdu do 45 km/h)
•  czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maksymalna pojazdu do  45 km/h).
 
Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. B+E jest:
 
1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 18 lat,
2) posiadanie prawa jazdy kat. B lub odbycie szkolenia i zdanie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kat. B,
3) ukończenie szkolenia,
4) zdanie egzaminu państwowego.
 
Kroki do uzyskania prawa jazdy:

1) orzeczenie lekarskie
Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.
W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.

2) fotografia
Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy.

3) numer PKK
Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i  dołącz orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.
 
4) szkolenie - zgłoś się do z numerem PKK do wybranego ośrodka szkolenia kierowców. Tam przejdziesz szkolenie teoretyczne i praktyczne, zakończone egzaminem wewnętrznym Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, ośrodek szkoleniowy zaktualizuje Twój PKK.

5) egzamin państwowy
Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminacyjnego (MORD) i ustal termin egzaminu.
Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ew. paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.
Przystępujesz tylko do egzaminu praktycznego. Po jego zdaniu, MORD zaktualizuje Twój PKK o informacje o wyniku egzaminu.

6) odbiór prawa jazdy - Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
Do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat. B+E wykorzystywane jest pojazd Ford Transit. Do pobrania wyciąg ze świadectwa homologacji Ford Transit.