CO ROBIMY PRZED EGZAMINEM PRAKTYCZNYM?

 

 1. Sprawdź temperaturę ciała. Jeżeli masz temperaturę 37,5˚C  lub wyższą zadzwoń do nas -  najpóźniej na godzinę przed wyznaczonym egzaminem i odwołaj egzamin – tel. 18 449 08 88.
 2. Na egzamin zabierz ze sobą:
  • maseczkę zasłaniającą usta i nos, jednorazowe rękawiczki,
  • ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca, zgoda na pobyt tolerowany).
 3. Bądź przed wejściem do budynku Ośrodka nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.
 4. Pozwól na dokonanie pomiaru temperatury i wypełnij ankietę.
 5. Pamiętaj aby maseczka zasłaniała usta i nos, zdezynfekuj ręce.
 6. Przygotuj dokument tożsamości.
 7. Poczekaj, aż zostaniesz poproszony przez egzaminatora.
 8. POWODZENIA!

CO ROBIMY PRZED EGZAMINEM TEORETYCZNYM?

 1. Sprawdź temperaturę ciała. Jeżeli masz temperaturę 37,5˚C  lub wyższą zadzwoń do nas – najpóźniej na godzinę przed wyznaczonym egzaminem i odwołaj egzamin – tel. 18 449 08 88.
 2. Na egzamin zabierz ze sobą:
  • maseczkę zasłaniającą usta i nos, rękawiczki jednorazowe,
  • ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca, zgoda na pobyt tolerowany).
 3. Bądź przed wejściem do budynku Ośrodka egzaminacyjnego nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.
 4. Pozwól na dokonanie pomiaru temperatury i wypełnij ankietę.
 5. Pamiętaj aby maseczka zasłaniała usta i nos, zdezynfekuj ręce.
 6. Usiądź w poczekalni i poczekaj aż zostaniesz wezwany na egzamin.
 7. Przygotuj dokument tożsamości.
 8. O wyznaczonej godzinie egzaminu pod salę egzaminacyjną przyjdzie egzaminator i będzie wywoływał osoby do wejścia na salę.
 9. Słuchaj poleceń egzaminatora.
 10. POWODZENIA!