Aby zapisać się na egzamin należy podać w Biurze Obsługi Klienta numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę, PESEL oraz złożyć następujące dokumenty:

  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin lub opłacić za egzamin bezpośrednio przy okienku,
  • pełnomocnictwo, jeżeli w wyjątkowych sytuacjach ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika,

 

Do pobrania:

Wniosek o przyspieszenie terminu egzaminu

Wniosek o zwrot nadpłaconej kwoty za egzamin