W dniu 8 lipca 2013r. weszła w życie zmiana Ustawy o kierujacych pojazdami co spowodowało rozpoczęcie działań dotyczących zorganizowania przeprowadzenia egzaminów państwowych w mieście Nowy Targ.

 

6 sierpnia 2013 r. odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu na którym omówiono sprawy związane z możliwością prowadzenia egzaminów państwowych.

Kolejne spotkanie odbyło się 19 sierpień 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu na którym przedstawiono nową lokalizację w obrębie Zespołu Szkół Technicznych i Placówek przy ul. Wojska Polskiego 9 w Nowym Targu

Po spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przeprowadzono analizę wstępnych szacunkowych kosztów zorganizowania i prowadzenia ewentualnego Oddziału Ośrodka

Następnie ustalono ostatecznie propozycję dotyczącą zorganizowania i funkcjonowania oddziału Ośrodka egzaminacyjnego w Nowym Targu, w tym również propozycję przeprowadzenia egzaminów na kat. B1 i B.

31 marca 2014 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy MORD Nowy Sącz, a powiatem Nowotarskim przy udziale Zespołu Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu, którego celem jest ustalenie ogólnych zasad współpracy pomiędzy stronami w zakresie otwarcia i prowadzenia Oddziału Terenowego MORD w Nowym Targu.

12 czerwiec 2014 r. zawarta została umowa dzierżawy pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych i  Placówek w Nowym Targu a Ośrodkiem, przy udziale Powiatu Nowotarskiego.

Otwarcie ośrodka odbyło się 31 października 2014r, od 3 listopada 2014r. można zdawać egzamin na prawo jazdy w Nowym Targu.

Od dnia 04 stycznia 2016r można także zdawać egzamin teoretyczny na prawo jazdy kat. A w oddziale w Nowym Targu.

Adres:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu o/ w Nowym Targu

ul. Wojska Polskiego 9

34-400 Nowy Targ

tel. 18 265 78 32

Godziny pracy MORD Nowy Sącz o/t w Nowym Targu: 6:30 - 14:30 w poniedziałki, wtorki, środy oraz piątki a także czwartki pracujące.

Biuro Obsługi Klienta (zapisy na egzamin) czynne jest w poniedziałki, wtorki, środy oraz piątki w godz. 7:15 - 13:30 oraz w czwartki pracujące w godz. 7:15- 13:30.

Zdjęcia z otwarcia oddziału:

Zdjęcia oddziału w Nowym Targu: