Posiadając prawo jazdy kategorii C+E możesz kierować:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg, z wyjątkiem autobusu,
  • zespołem  pojazdów składającym się z pojazdu opisanego powyżej i przyczepy,

Posiadając prawo jazdy kategorii C1 możesz kierować:

•  pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg i nieprzekraczającej 7500 kg (z wyjątkiem autobusu),
•  ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

kat. CPosiadając prawo jazdy kategorii C możesz kierować:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg, z wyjątkiem autobusu,
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,