PODSTAWA PRAWNA:

Na podstawie art.41 ust 4 oraz 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013r. poz. 512 ) Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu organizuje szkolenie i egzamin dla osób chcących uzyskać kartę rowerową.


OPIS:

Celem szkolenia jest nabycie uprawnień do prowadzenia roweru przez kandydata niebędącego uczniem szkoły podstawowej. Wiek minimalny pozwalający na kierowanie rowerem wynosi 10 lat.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA:

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przedłożenie na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem zajęć poniższych dokumentów:

  1. wniosku o przyjęcie na szkolenie /do pobrania/;
  2. dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna-do wglądu ( nie dotyczy szkoły podstawowej)
  3. 1 fotografii o wymiarach: 45 mm x 35 mm
  4. dowód wpłaty

 CZAS TRWANIA  I ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania zajęć teoretycznych wynosi 6 godzin, w tym co najmniej 1 godzina zajęć z zakresu umiejętności udzielania i zachowania podczas udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych + 2 godziny zajęć praktycznych.

Termin egzaminu przeprowadza się w okresie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

KOSZT  UDZIAŁU W SZKOLENIU ORAZ  EGZAMINIE:

50 zł od osoby.

PROGRAM SZKOLENIA:

ZAGADNIENIA

Bezpieczeństwo pieszych

Rowerzysta na drodze publicznej

Bezpieczeństwo rowerzysty

Konserwacja i obsługa roweru

Technika jazdy rowerem

Hierarchia ważności norm, znaków i sygnałów drogowych oraz poleceń dawanych przez osobę kierującą ruchem

Zasady obowiązujące rowerzystów w ruchu drogowym; śluza rowerowa

Kultura na drodze

Manewry

Zagrożenia w ruchu drogowym

Znaki i sygnały drogowe, w szczególności dotyczące rowerzystów

Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach

Sygnały wysyłane przez różne pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym

Bezpieczna prędkość

Wycieczki rowerowe

Postępowanie w razie wypadku

Zachowanie rowerzysty na drodze dla rowerów

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU:

Rozpoczęcie szkolenia 26.06.2017 o godz. 9:00 w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szkolenia organizowane są w miarę potrzeb po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

WYDANE KARTY ROWEROWEJ:

Po uzyskaniu przez osobę szkoloną pozytywnego egzaminu z części teoretycznej i praktycznej Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu w ciągu 3 dni roboczych wydaje nieodpłatnie kartę rowerową, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013r. poz. 512 )

SPOSÓB WPŁATY:

Wpłatę za kurs można dokonać w kasie Ośrodka, na poczcie, w banku lub przelewem na poniższy rachunek:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sącz, ul. 29 Listopada 10, 33-300 Nowy Sącz; PKO Bank Polski S.A. 69 1020 2892 0000 5202 0786 6785

ZAPISY:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie czytelnie wypełnionego wniosku /do pobrania/ na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem pod nr 18) 449 08 81. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18) 449 08 99 lub 18) 449 08 82.