W związku z małą liczbą otrzymanych zgłoszeń uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów niezatrudnionych w MORD w Nowym Sączu (planowany termin: 2-4 listopada 2023 r.), Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu niniejszym odwołuje wyżej wymienione warsztaty.