Pod koniec kwietnia zorganizowane zostały eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych oraz eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Nowego Sącza i Powiatu nowosądeckiego.


Coroczna organizacja turniejów dla dzieci i młodzieży stanowi stały, sympatyczny akcent w katalogu  wydarzeń adresowanych do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza. Tradycyjnie dzień pierwszy to były zmagania "młodszej młodzieży" - czyli uczniów szkół podstawowych -  przeprowadzone zostały testy z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego, udzielanie pierwszej pomocy i jazda na rowerach, natomiast dzień drugi to była rywalizacja młodzieży szkół średnich i wówczas pisano testy, udzielano pierwszej pomocy przedmedycznej, jeżdżono motorowerem i samochodem z Talerzem Stewarda.

WYNIKI TURNIEJÓW


W grupie I (10-12 lat) Szkoły z Powiatu Nowosądeckiego:
I miejsce  - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podolu-Górowej
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Jazowsku
III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Klęczanach


W grupie I (10-12 lat) Szkoły z Nowego Sącza:
I miejsce  - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Sączu
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 11 w Nowym Sączu
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 w Nowym Sączu


W grupie II (13-16 lat) Szkoły z Powiatu Nowosądeckiego:
I miejsce  - Szkoła Podstawowa w Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Klęczanach
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podolu-Górowej
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ptaszkowej


W grupie II (13-16 lat) Szkoły z Nowego Sącza:
I miejsce  - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nowym Sączu
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 11 w Nowym Sączu
III miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Nowym Sączu

Szkoły średnie z terenu Nowego Sącza:
I miejsce - Zespół Szkół Samochodowych im. Inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu
II miejsce – I liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu
III miejsce – Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu


Szkoły średnie z terenu Powiatu Nowosądeckiego:
I miejsce - Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie
II miejsce – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

Podziękowania należą się organizatorom do grona których oprócz Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu należy: Urząd Miasta Nowego Sącza, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Automobilklub Podkarpacki, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, gościny od lat udziela nam Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu. Turnieje corocznie przyciągają rzesze młodych i najmłodszych uczestników ruchu drogowego, co nas jako organizatorów cieszy szczególnie. W tym roku uczniowie i opiekunowie również nie zawiedli  - w rywalizacji turniejowej udział wzięło blisko 150 uczniów szkół podstawowych i średnich. Gratulujemy zwycięzcom, którzy reprezentować będą Miasto Nowy Sącz i Powiat Nowosądecki w rywalizacji na szczeblu wojewódzkim 11 i 12 maja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mikluszowicach.