Światło z Betlejem to symbol miłości, dobra, pokoju i jedności. Niech ten ogień rozjaśnia nadchodzące dni. Marek Pławiak – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu  odebrał dzisiaj Betlejemskie Światło Pokoju.

Przekazali je harcerze  z Hufca Nowy Sącz im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej. Pan Dyrektor podziękował im za to, że przynosząc lampiony ze Światłem, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.