Światło z Betlejem to symbol miłości, dobra, pokoju, który jednoczy wszystkich od lat. Marek Pławiak – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu  odebrał dzisiaj Betlejemskie Światło Pokoju. Przekazali je harcerze  z Hufca ZHP Nowy Sącz.


Pan Dyrektor podziękował im za to, że przynosząc lampion ze Światłem, dzielą się radosną nowiną i  propagują tegoroczne przesłanie „Czyńmy pokój”. Niech ten ogień swoim ciepłem ogrzewa i rozjaśnia nam wszystkim, nadchodzące świąteczne dni.