W dniu 16 czerwca 2023 r. w Małopolskim Centrum Kultury „SOKÓŁ” w Nowym Sączu odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji 25-lecia Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Spotkanie otworzył Pan Dyrektor Marek Pławiak, który na ręce obecnych radnych Województwa Małopolskiego złożył podziękowania za to, że zawsze możemy liczyć na wsparcie Zarządu Województwa Małopolskiego we wszystkich realizowanych działaniach.

18 czerwca 2023r odbyła się IV rodzinna, rowerowa pielgrzymka z Nowego Sącza do ołtarza papieskiego w Starym Sączu. Dzięki staraniom organizatorów - Stowarzyszenie „Beskidzkie Więzi”, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Duszpasterstwo Kierowców Diecezji Tarnowskiej, patronat nad tym wydarzeniem, objął Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej - Biskup Andrzej Jeż.

Organizatorem Pielgrzymki Rowerowej w rocznicę wizyty papieża Jana Pawła II w Starym Sączu, zwanej dalej „Pielgrzymką” jest Duszpasterstwo Kierowców Diecezji Tarnowskiej przy udziale Stowarzyszenia „Beskidzkie Więzi”, Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Każdy z pielgrzymujących przed udziałem w Pielgrzymce zapoznaje się z niniejszym Regulaminem i musi zaakceptować jego warunki – podpisując się na stosownej liście organizatora i oświadczając tym samym, że zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jedziemy razem jako wspólnota, rodzina pielgrzymkowa — jesteśmy dla siebie życzliwi, wrażliwi na potrzeby i zmęczenie innych, szczególnie słabszych i dzieci.

W sobotę 3 czerwca 2023 roku rozegrano II Memoriał inż. Tadeusza Tańskiego patrona Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu. Organizatorzy przyjęli formułę turystycznego rajdu samochodowego składającego się z Następujących konkurencji: