zdjęcie gotówki

Na podstawie Uchwały nr LXIV/946/23 Sejmiku Województwa Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierującymi pojazdami na obszarze województwa małopolskiego, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 1822 informujemy, że od dnia 21 marca 2023 roku nastąpi zmiana wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Informujemy, iż Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie w dniach 28-30.10.2022 organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów, którzy w 2022 roku nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Szkolenia MORD Tarnów, ul. Okrężna 2F, 33-104 Tarnów tel.: 14 626 95 12

W związku z organizacją obowiązkowych warsztatów dla egzaminatorów, w dniach 6-8 października 2022 r. egzaminy nie będą przeprowadzane. W dniu 6 października 2022 /czwartek/ Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu będzie NIECZYNNY. W dniu 7 października 2022 /piątek/ Biuro Obsługi Klienta czynne będzie do godz. 12.30, Oddział Terenowy w Nowym Targu w dniu 6 i 7 października 2022 /czwartek, piątek/ będzie NIECZYNNY.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż wszystkie osoby, które w dniach 9-12 sierpnia 2022 r. nie mogły przystąpić do egzaminów praktycznych w Ośrodku w Nowym Sączu oraz Oddziale Terenowym w Nowym Targu proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem /18/ 449 08 88 - Nowy Sącz lub /18/ 265 78 32 - Nowy Targ, w celu ustalenia nowego terminu egzaminu.