zamknięte

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w Nowym Sączu i powiecie nowosądeckim, wynikająca z gwałtownego wzrostu liczby zakażeń  wirusem SARS-CoV-2, a także w związku z absencją pracowników Ośrodka uniemożliwiającą płynne przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy podtrzymuje się wstrzymanie przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy oraz pozostałą działalność  Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu oraz oddziału terenowego w Nowym Targu do dnia 14 sierpnia 2020 r. włącznie.

W związku z potwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2, u pracowników MORD Nowy Sącz, w trosce o zdrowie osób egzaminowanych oraz pracowników Ośrodka od dnia 28 lipca 2020r. /wtorek/ do odwołania wstrzymuje się przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy oraz pozostałą działalność  Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu oraz oddziału terenowego w Nowym Targu. Zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych, na dzień dzisiejszy odwołane zostają wszystkie egzaminy do dnia 8 sierpnia 2020 r. włącznie.

Nieczynne

W związku z potwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracowników MORD Nowy Sącz, w trosce o zdrowie osób egzaminowanych oraz pracowników Ośrodka od dnia 28 lipca 2020 /wtorek/ do odwołania wstrzymuje się przeprowadzanie egzaminów praktycznych oraz pozostałą działalność  Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu oraz oddziału terenowego w Nowym Targu.