Informujemy iż ogłoszony został 2 przetarg nieograniczony na zakup i dostawę fabrycznie nowych samochodów przystosowanych do przeprowadzenia egzaminu na kategorię B prawa jazdy.

Informujemy iż ogłoszony został przetarg nieograniczony na zakup i dostawę fabrycznie nowych samochodów przystosowanych do przeprowadzenia egzaminu na kategorię B prawa jazdy.