Dokumentacja przetargowa na dostawę paliwa do pojazdów MORD Nowy Sącz o/t Nowy Targ dostępna pod adresem:

https://mord.ezamawiajacy.pl/pn/mord/demand/notice/public/78474/details