Na podstawie § 3 ust. 4 Regulaminu udostępniania placu manewrowego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu ustala się następujące opłaty za korzystanie z placu manewrowego w celu doskonalenia umiejętności jazdy poprzez odbycie jazdy próbnej w wymiarze 30 minut:

  1. B – 30,00 zł brutto (plac manewrowy w Nowym Sączu przy ul. 29 Listopada 10),
  2. B – 30,00 zł brutto (plac manewrowy w Nowym Targu przy ul. Wojska Polskiego 9),
  3. pozostałe kategorie – 50,00 zł brutto.

2.

Traci moc zarządzenie nr 8/2019 z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z placu manewrowego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.

3.

  1. O treści Zarządzenia pracownicy zostaną poinformowani przez bezpośrednich przełożonych.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2022 r.