Na podstawie § 3 ust. 4 Regulaminu udostępniania placu manewrowego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu ustala się następujące opłaty za korzystanie z placu manewrowego w celu doskonalenia umiejętności jazdy poprzez odbycie jazdy próbnej w wymiarze 30 minut:

Na podstawie przepisu art. 53 ust. 4a  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1212 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2019 poz. 1206 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, zarządzam, co następuje:

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 679), obowiązek używania maseczek ochronnych na terenie Ośrodka został czasowo zniesiony z dniem 30.03.2022

Regulamin przeprowadzania kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów rozszerzających uprawnienia w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu do pobrania na stronie: