Regulamin przeprowadzania kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów rozszerzających uprawnienia w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu do pobrania na stronie:

Re korzystania przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z pojazdów ośrodków szkolenia kierowców w zakresie egzaminowania w części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, zwany dalej “MORD” umożliwia odpłatne korzystanie z placu manewrowego MORD w Nowym Sączu oraz placu manewrowego Oddziału MORD w Nowym Targu wyłącznie w celu doskonalenia umiejętności jazdy poprzez odbycie jazdy próbnej, według niżej określonych zasad.

  1. Na podstawie § 3 ust. 4 Regulaminu udostępniania placu manewrowego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu ustala się następujące opłaty za korzystanie z placu manewrowego w celu doskonalenia umiejętności jazdy poprzez odbycie jazdy próbnej w wymiarze 30 minut: